Home

De stichting heeft tot doel:

Het bevorderen van het welzijn in de wijk en het vergroten van saamhorigheid, leefbaarheid en zelfredzaamheid.

Hoe willen we dat doen:

Door goed beheer van de faciliteiten die De Groene Stee als huis voor onze wijk biedt. Daarnaast het (doen) verstrekken van informatie, stimuleren en coördineren van ontmoeting en het bevorderen van ondersteuning en toerusting.

 

Wat dit allemaal betekend, leest u verderop in deze pagina’s.

De rol van het bestuur

Van de Stichting Beheer De Groene Stee en haar bestuur mag u wat verwachten. Het bestuur zet zich in voor een goed gebruik van ons buurthuis. Zelf gaan we geen koffie schenken of activiteiten organiseren, wij gaan het voor u mogelijk maken dat te doen.

Hiervoor hebben wij wel betrokken buurtbewoners nodig. Zonder u geen De Groene Stee.

Ons buurthuis is er voor iedereen in Liendert-Rustenburg. Wij maken geen onderscheid en verwachten van u dat u dat ook niet doet. Samen maken wij de wijk en dus ook ons buurt- of wijkhuis.

Wij zullen als bestuur alles doen voor een goed beheer, goede toegankelijkheid en goed gebruik van ons buurthuis, zodat ons buurthuis een buurt-thuis wordt.

U bent de gebruiker

Dus u bepaald wat u in het buurthuis wilt organiseren of georganiseerd wil hebben. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Omdat iedereen een kans moet hebben op het gebruik van ons buurthuis, kan het zijn dat u niet alles kunt bereiken wat u zou willen.

Ons doel is om in stand te houden wat goed werkt en toe te voegen waar behoefte aan is.

Voor meer informatie wat er al in De Groene Stee te vinden is.
Voor informatie over het buurtbudget.

Blog

Stichting Beheer De Groene Stee

De stichting heeft tot doel: het bevorderen van het welzijn in de wijk Liendert-Rustenburg te Amersfoort, waaronder in ieder geval wordt begrepen, het bevorderen van saamhorigheid en het vergroten van de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijk. Op deze plek zullen we regelmatig de nieuwe ontwikkelingen vertellen. Blijf ons daarom volgen via deze site.

Hello world!

We zijn online. Welkom op de website van Stichting Beheer De Groene Stee. Vanaf vandaag leest u hier de laatste ontwikkelingen. Niet over wat er in De Groene Stee zelf gebeurd, maar wel als het gaat over beheer, wat onze stichting doet voor onze wijk enz.